Privacybeleid

Privacybeleid voor bezoekers van AlleKringloopwinkels.nl


Het Privacybeleid voor bezoekers geldt voor iedereen die de website AlleKringloopwinkels.nl bezoekt.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan AlleKringloopwinkels.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. AlleKringloopwinkels.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

AlleKringloopwinkels.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan AlleKringloopwinkels.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies

AlleKringloopwinkels.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer of mobiel apparaat van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer of mobiel apparaat worden verwijderd, ook weer via de browser.

Functionele cookies

AlleKringloopwinkels.nl plaatst zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door de bezoeker verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor dat de bezoeker na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen.

Sessie cookies

AlleKringloopwinkels.nl plaats cookies die slechts een beperkte tijd op de computer of mobiel apparaat van de bezoeker worden opgeslagen. Zodra de webbrowser gesloten wordt, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om het surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. AlleKringloopwinkels.nl kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoeker.

Cookies van derden

De gebruikte cookies van derden op AlleKringloopwinkels zijn:

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt AlleKringloopwinkels.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan AlleKringloopwinkels.nl verstrekt. AlleKringloopwinkels.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie wel/niet gebruiken voor andere Google diensten.

Google Adsense

Op AlleKringloopwinkels.nl worden advertenties van derde partijen getoond. Sommige van deze adverteerders gebruiken technologie zoals cookies en webbeacons wanneer ze op deze site adverteren. Hierdoor verzamelen deze sites ook informatie zoals het IP adres, de internet provider en de browser van de bezoeker. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor geografische targeting (bijvoorbeeld winkels in Utrecht voor bezoekers uit Utrecht) of bijvoorbeeld voor advertenties gebaseerd op de sites die de bezoeker eerder heeft bezocht (bijvoorbeeld reclames voor schoenen als de bezoeker online schoenenwinkels bezoekt).

Indien een adverteerder een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan materiaal dat verschijnt op deze website, dient adverteerder zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door deze website daaraan gestelde regels.

Facebook en Twitter (Social Media)

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook en Twitter. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kan de bezoeker informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug-ins worden door derde partijen cookies op geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om de gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacybeleid terecht bij AlleKringloopwinkels.nl. Dit is mogelijk door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Disclaimer

AlleKringloopwinkels.nl is gerechtigd de inhoud van het Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.